کمترین: 
1610000
بیشترین: 
1610000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1610000
زمان: 
11/21 11:10
قیمت مثقال طلا امروز 21 بهمن 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 21 بهمن 1397 , 1610000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:10","price":1610000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398