کمترین: 
495590
بیشترین: 
495590
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
495590
زمان: 
11/21 11:10
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 21 بهمن 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 21 بهمن 1397 , 495590 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:10","price":495590}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398