کمترین: 
371690
بیشترین: 
371690
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
371690
زمان: 
11/21 11:10
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 21 بهمن 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 21 بهمن 1397 , 371690 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:10","price":371690}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398