کمترین: 
4200000
بیشترین: 
4260000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4240000
زمان: 
11/21 19:06
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 21 بهمن 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 21 بهمن 1397 , 4240000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:06","price":4210000},{"date":"1397/11/21 11:24","price":4200000},{"date":"1397/11/21 11:36","price":4210000},{"date":"1397/11/21 12:00","price":4220000},{"date":"1397/11/21 13:00","price":4230000},{"date":"1397/11/21 13:36","price":4250000},{"date":"1397/11/21 13:42","price":4240000},{"date":"1397/11/21 15:42","price":4250000},{"date":"1397/11/21 16:06","price":4260000},{"date":"1397/11/21 17:24","price":4250000},{"date":"1397/11/21 18:00","price":4240000},{"date":"1397/11/21 18:30","price":4250000},{"date":"1397/11/21 19:06","price":4240000}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398