کمترین: 
13700
بیشترین: 
13700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13700
زمان: 
11/21 10:30
قیمت یورو امروز 21 بهمن 1397
قیمت یورودر تاریخ 21 بهمن 1397 , 13700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 10:30","price":13700}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398