کمترین: 
63.8
بیشترین: 
63.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.8
زمان: 
11/21 10:20
قیمت روبل روسیه امروز 21 بهمن 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 21 بهمن 1397 , 63.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 10:20","price":63.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398