کمترین: 
3039.8
بیشترین: 
3039.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3039.8
زمان: 
11/21 10:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 21 بهمن 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 21 بهمن 1397 , 3039.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 10:20","price":3039.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398