کمترین: 
10923.5
بیشترین: 
10923.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.5
زمان: 
11/21 10:20
قیمت ریال عمان امروز 21 بهمن 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 21 بهمن 1397 , 10923.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 10:20","price":10923.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398