کمترین: 
13831.9
بیشترین: 
13831.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13831.9
زمان: 
11/21 10:20
قیمت دینار کویت امروز 21 بهمن 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 21 بهمن 1397 , 13831.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 10:20","price":13831.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398