کمترین: 
485.9
بیشترین: 
485.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
485.9
زمان: 
11/21 10:20
قیمت کرون نروژ امروز 21 بهمن 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 21 بهمن 1397 , 485.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 10:20","price":485.9}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398