کمترین: 
451.8
بیشترین: 
451.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
451.8
زمان: 
11/21 10:20
قیمت کرون سوئد امروز 21 بهمن 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 21 بهمن 1397 , 451.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 10:20","price":451.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398