کمترین: 
56.3
بیشترین: 
56.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.3
زمان: 
11/21 10:20
قیمت افغانی امروز 21 بهمن 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 21 بهمن 1397 , 56.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 10:20","price":56.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398