کمترین: 
4197.1
بیشترین: 
4197.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4197.1
زمان: 
11/21 10:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 21 بهمن 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 21 بهمن 1397 , 4197.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 10:20","price":4197.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398