کمترین: 
3163.4
بیشترین: 
3163.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3163.4
زمان: 
11/21 10:20
قیمت دلار کانادا امروز 21 بهمن 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 21 بهمن 1397 , 3163.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 10:20","price":3163.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398