کمترین: 
3826.5
بیشترین: 
3826.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3826.5
زمان: 
11/21 10:20
قیمت ین ژاپن امروز 21 بهمن 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 21 بهمن 1397 , 3826.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 10:20","price":3826.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398