کمترین: 
622.9
بیشترین: 
622.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
622.9
زمان: 
11/21 10:20
قیمت یوان چین امروز 21 بهمن 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 21 بهمن 1397 , 622.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 10:20","price":622.9}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398