کمترین: 
800.3
بیشترین: 
800.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
800.3
زمان: 
11/21 10:20
قیمت لیر ترکیه امروز 21 بهمن 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 بهمن 1397 , 800.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 10:20","price":800.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398