کمترین: 
11650
بیشترین: 
11720
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11710
زمان: 
11/21 15:20
قیمت دلار امروز 21 بهمن 1397
قیمت دلاردر تاریخ 21 بهمن 1397 , 11710 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 10:20","price":11650},{"date":"1397/11/21 10:30","price":11700},{"date":"1397/11/21 11:40","price":11660},{"date":"1397/11/21 13:50","price":11715},{"date":"1397/11/21 14:00","price":11705},{"date":"1397/11/21 15:10","price":11720},{"date":"1397/11/21 15:20","price":11710}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398