کمترین: 
5433.1
بیشترین: 
5433.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5433.1
زمان: 
11/21 10:20
قیمت پوند امروز 21 بهمن 1397
قیمت پونددر تاریخ 21 بهمن 1397 , 5433.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 10:20","price":5433.1}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398