کمترین: 
4755.1
بیشترین: 
4755.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4755.1
زمان: 
11/21 10:20
قیمت یورو امروز 21 بهمن 1397
قیمت یورودر تاریخ 21 بهمن 1397 , 4755.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 10:20","price":4755.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398