کمترین: 
158467
بیشترین: 
158758
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
158468.0
زمان: 
11/21 19:20
قیمت شاخص بورس امروز 21 بهمن 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 21 بهمن 1397 , 158468.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 10:20","price":158758.0},{"date":"1397/11/21 13:20","price":158501.0},{"date":"1397/11/21 16:20","price":158467.0},{"date":"1397/11/21 19:20","price":158468.0}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398