کمترین: 
117.84
بیشترین: 
120.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
119.95
زمان: 
11/21 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 21 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 21 بهمن 1397 , 119.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 01:30","price":120.05},{"date":"1397/11/21 02:00","price":120.6},{"date":"1397/11/21 04:30","price":120.5},{"date":"1397/11/21 08:00","price":119.91},{"date":"1397/11/21 10:30","price":119.82},{"date":"1397/11/21 11:00","price":117.84},{"date":"1397/11/21 13:30","price":118.32},{"date":"1397/11/21 14:00","price":118.5},{"date":"1397/11/21 16:30","price":118.16},{"date":"1397/11/21 17:00","price":118},{"date":"1397/11/21 19:30","price":118.17},{"date":"1397/11/21 20:00","price":118.24},{"date":"1397/11/21 22:30","price":119.15},{"date":"1397/11/21 23:00","price":119.95}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398