کمترین: 
3669.2
بیشترین: 
3718.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3691.2
زمان: 
11/21 23:00
قیمت بیت کوین امروز 21 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 21 بهمن 1397 , 3691.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 01:30","price":3707},{"date":"1397/11/21 02:00","price":3716.9},{"date":"1397/11/21 04:30","price":3718.4},{"date":"1397/11/21 05:00","price":3709.1},{"date":"1397/11/21 07:30","price":3709},{"date":"1397/11/21 08:00","price":3706.7},{"date":"1397/11/21 10:30","price":3709.9},{"date":"1397/11/21 11:00","price":3691.5},{"date":"1397/11/21 13:30","price":3693.4},{"date":"1397/11/21 14:00","price":3693.1},{"date":"1397/11/21 16:30","price":3689.4},{"date":"1397/11/21 17:00","price":3684.4},{"date":"1397/11/21 19:30","price":3669.2},{"date":"1397/11/21 20:00","price":3690.4},{"date":"1397/11/21 22:30","price":3689.7},{"date":"1397/11/21 23:00","price":3691.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398