کمترین: 
119.2
بیشترین: 
120.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
119.65
زمان: 
11/20 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 20 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 20 بهمن 1397 , 119.65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/20 01:30","price":119.5},{"date":"1397/11/20 02:00","price":119.2},{"date":"1397/11/20 04:30","price":120.61},{"date":"1397/11/20 05:00","price":120.53},{"date":"1397/11/20 07:30","price":119.5},{"date":"1397/11/20 10:30","price":119.2},{"date":"1397/11/20 11:00","price":119.5},{"date":"1397/11/20 14:00","price":119.63},{"date":"1397/11/20 16:30","price":120.41},{"date":"1397/11/20 17:00","price":120},{"date":"1397/11/20 19:30","price":120.7},{"date":"1397/11/20 20:00","price":119.64},{"date":"1397/11/20 22:30","price":119.65}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398