کمترین: 
3695.6
بیشترین: 
3733
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3699.6
زمان: 
11/20 23:00
قیمت بیت کوین امروز 20 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 20 بهمن 1397 , 3699.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/20 01:30","price":3727.4},{"date":"1397/11/20 02:00","price":3695.6},{"date":"1397/11/20 04:30","price":3724.5},{"date":"1397/11/20 05:00","price":3716},{"date":"1397/11/20 07:30","price":3708},{"date":"1397/11/20 08:00","price":3704.9},{"date":"1397/11/20 10:30","price":3709.9},{"date":"1397/11/20 11:00","price":3708.9},{"date":"1397/11/20 13:30","price":3717.4},{"date":"1397/11/20 16:30","price":3733},{"date":"1397/11/20 17:00","price":3719.9},{"date":"1397/11/20 19:30","price":3722},{"date":"1397/11/20 20:00","price":3699.4},{"date":"1397/11/20 22:30","price":3697},{"date":"1397/11/20 23:00","price":3699.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398