کمترین: 
2.607
بیشترین: 
2.619
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.617
زمان: 
11/20 02:08
قیمت گاز طبیعی امروز 20 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 20 بهمن 1397 , 2.617 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/20 00:08","price":2.607},{"date":"1397/11/20 00:32","price":2.609},{"date":"1397/11/20 01:08","price":2.611},{"date":"1397/11/20 01:32","price":2.619},{"date":"1397/11/20 02:08","price":2.617}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398