کمترین: 
1.442
بیشترین: 
1.4445
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4445
زمان: 
11/20 01:32
قیمت بنزین امروز 20 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 20 بهمن 1397 , 1.4445 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/20 00:08","price":1.442},{"date":"1397/11/20 01:08","price":1.4433},{"date":"1397/11/20 01:32","price":1.4445}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398