کمترین: 
583.25
بیشترین: 
584
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
584
زمان: 
11/20 01:08
قیمت گازوئیل امروز 20 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 20 بهمن 1397 , 584 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/20 00:08","price":583.25},{"date":"1397/11/20 00:32","price":583.63},{"date":"1397/11/20 01:08","price":584}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398