کمترین: 
61.57
بیشترین: 
61.57
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.57
زمان: 
11/19 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 19 بهمن 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 19 بهمن 1397 , 61.57 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/19 16:32","price":61.57}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398