کمترین: 
22.35
بیشترین: 
23.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22.35
زمان: 
11/19 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 19 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 19 بهمن 1397 , 22.35 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/19 11:08","price":23.27},{"date":"1397/11/19 11:32","price":23.37},{"date":"1397/11/19 12:08","price":23.6},{"date":"1397/11/19 13:08","price":23.58},{"date":"1397/11/19 13:32","price":23.55},{"date":"1397/11/19 14:08","price":23.44},{"date":"1397/11/19 14:32","price":23.46},{"date":"1397/11/19 15:08","price":23.04},{"date":"1397/11/19 15:32","price":23.18},{"date":"1397/11/19 16:08","price":23.08},{"date":"1397/11/19 17:08","price":23.04},{"date":"1397/11/19 17:32","price":23.08},{"date":"1397/11/19 18:08","price":23.06},{"date":"1397/11/19 18:32","price":23.03},{"date":"1397/11/19 19:08","price":22.7},{"date":"1397/11/19 19:32","price":22.46},{"date":"1397/11/19 20:08","price":22.37},{"date":"1397/11/19 21:08","price":22.35}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398