کمترین: 
106.28
بیشترین: 
120.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
120.48
زمان: 
11/19 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 19 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 19 بهمن 1397 , 120.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/19 01:30","price":106.28},{"date":"1397/11/19 02:00","price":106.64},{"date":"1397/11/19 04:30","price":106.37},{"date":"1397/11/19 05:00","price":106.6},{"date":"1397/11/19 07:30","price":106.97},{"date":"1397/11/19 08:00","price":106.5},{"date":"1397/11/19 09:30","price":107.1},{"date":"1397/11/19 10:00","price":107.27},{"date":"1397/11/19 13:30","price":110.49},{"date":"1397/11/19 14:00","price":109.84},{"date":"1397/11/19 16:30","price":110.41},{"date":"1397/11/19 17:00","price":110.4},{"date":"1397/11/19 19:30","price":110.63},{"date":"1397/11/19 20:00","price":114.1},{"date":"1397/11/19 22:30","price":120.66},{"date":"1397/11/19 23:00","price":120.48}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398