کمترین: 
3435.5
بیشترین: 
3727.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3727.8
زمان: 
11/19 23:00
قیمت بیت کوین امروز 19 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 19 بهمن 1397 , 3727.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/19 01:30","price":3435.9},{"date":"1397/11/19 02:00","price":3435.5},{"date":"1397/11/19 04:30","price":3436.1},{"date":"1397/11/19 05:00","price":3437.5},{"date":"1397/11/19 07:30","price":3443.6},{"date":"1397/11/19 08:00","price":3448.2},{"date":"1397/11/19 09:30","price":3448.5},{"date":"1397/11/19 10:00","price":3457},{"date":"1397/11/19 13:30","price":3466.6},{"date":"1397/11/19 14:00","price":3485.1},{"date":"1397/11/19 16:30","price":3491.1},{"date":"1397/11/19 17:00","price":3500.5},{"date":"1397/11/19 19:30","price":3513},{"date":"1397/11/19 20:00","price":3568.1},{"date":"1397/11/19 22:30","price":3722.9},{"date":"1397/11/19 23:00","price":3727.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398