کمترین: 
1308.72
بیشترین: 
1311.49
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1311.49
زمان: 
11/19 16:30
قیمت اونس طلا امروز 19 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 19 بهمن 1397 , 1311.49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/19 01:30","price":1310.12},{"date":"1397/11/19 04:30","price":1309.52},{"date":"1397/11/19 07:30","price":1308.72},{"date":"1397/11/19 09:30","price":1309.35},{"date":"1397/11/19 10:30","price":1309.11},{"date":"1397/11/19 13:30","price":1309.21},{"date":"1397/11/19 16:30","price":1311.49}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398