کمترین: 
62.3
بیشترین: 
62.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.3
زمان: 
11/18 19:32
قیمت نفت اوپک امروز 18 بهمن 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 62.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 19:32","price":62.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398