کمترین: 
2284000
بیشترین: 
2284000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2284000
زمان: 
11/18 11:48
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 18 بهمن 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 2284000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:48","price":2284000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398