کمترین: 
2279000
بیشترین: 
2279000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2279000
زمان: 
11/18 11:48
قیمت نیم سکه امروز 18 بهمن 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 2279000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:48","price":2279000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398