کمترین: 
2861
بیشترین: 
2865
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2861
زمان: 
11/18 12:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 18 بهمن 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 2861 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":2862},{"date":"1397/11/18 11:50","price":2865},{"date":"1397/11/18 12:00","price":2861}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398