کمترین: 
1484
بیشترین: 
1487
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1485
زمان: 
11/18 12:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 18 بهمن 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 1485 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":1485},{"date":"1397/11/18 11:50","price":1487},{"date":"1397/11/18 12:00","price":1484},{"date":"1397/11/18 12:10","price":1485}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398