کمترین: 
8585
بیشترین: 
8599
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8585
زمان: 
11/18 15:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 18 بهمن 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 18 بهمن 1397 , 8585 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":8594},{"date":"1397/11/18 11:30","price":8595},{"date":"1397/11/18 11:40","price":8597},{"date":"1397/11/18 11:50","price":8599},{"date":"1397/11/18 12:00","price":8586},{"date":"1397/11/18 12:10","price":8587},{"date":"1397/11/18 12:20","price":8591},{"date":"1397/11/18 12:30","price":8587},{"date":"1397/11/18 12:40","price":8588},{"date":"1397/11/18 12:50","price":8587},{"date":"1397/11/18 13:10","price":8586},{"date":"1397/11/18 13:20","price":8588},{"date":"1397/11/18 13:30","price":8585},{"date":"1397/11/18 13:50","price":8589},{"date":"1397/11/18 14:10","price":8587},{"date":"1397/11/18 14:20","price":8589},{"date":"1397/11/18 14:30","price":8587},{"date":"1397/11/18 15:00","price":8586},{"date":"1397/11/18 15:10","price":8585}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398