کمترین: 
1357
بیشترین: 
1362
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1357
زمان: 
11/18 15:10
قیمت کرون نروژ امروز 18 بهمن 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 1357 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":1362},{"date":"1397/11/18 12:00","price":1359},{"date":"1397/11/18 12:20","price":1358},{"date":"1397/11/18 12:30","price":1359},{"date":"1397/11/18 12:50","price":1360},{"date":"1397/11/18 13:10","price":1359},{"date":"1397/11/18 14:00","price":1360},{"date":"1397/11/18 14:10","price":1359},{"date":"1397/11/18 14:20","price":1358},{"date":"1397/11/18 14:30","price":1357},{"date":"1397/11/18 14:40","price":1358},{"date":"1397/11/18 15:10","price":1357}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398