کمترین: 
1769
بیشترین: 
1774
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1769
زمان: 
11/18 14:10
قیمت کرون دانمارک امروز 18 بهمن 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 1769 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":1773},{"date":"1397/11/18 11:50","price":1774},{"date":"1397/11/18 12:00","price":1770},{"date":"1397/11/18 12:20","price":1771},{"date":"1397/11/18 13:00","price":1770},{"date":"1397/11/18 14:10","price":1769}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398