کمترین: 
3198
بیشترین: 
3202
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3198
زمان: 
11/18 12:00
قیمت ریال قطر امروز 18 بهمن 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 18 بهمن 1397 , 3198 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":3199},{"date":"1397/11/18 11:50","price":3202},{"date":"1397/11/18 12:00","price":3198}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398