کمترین: 
3106
بیشترین: 
3110
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3106
زمان: 
11/18 12:00
قیمت ریال عربستان امروز 18 بهمن 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 18 بهمن 1397 , 3106 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":3107},{"date":"1397/11/18 11:50","price":3110},{"date":"1397/11/18 12:00","price":3106}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398