کمترین: 
6850
بیشترین: 
6859
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6850
زمان: 
11/18 12:00
قیمت منات آذربایجان امروز 18 بهمن 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 18 بهمن 1397 , 6850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":6853},{"date":"1397/11/18 11:50","price":6859},{"date":"1397/11/18 12:00","price":6850}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398