کمترین: 
176
بیشترین: 
177
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
176
زمان: 
11/18 14:10
قیمت روبل روسیه امروز 18 بهمن 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 176 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":177},{"date":"1397/11/18 11:40","price":176},{"date":"1397/11/18 13:10","price":177},{"date":"1397/11/18 13:30","price":176},{"date":"1397/11/18 13:50","price":177},{"date":"1397/11/18 14:10","price":176}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398