کمترین: 
1259
بیشترین: 
1265
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1259
زمان: 
11/18 15:20
قیمت کرون سوئد امروز 18 بهمن 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 بهمن 1397 , 1259 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":1265},{"date":"1397/11/18 11:50","price":1263},{"date":"1397/11/18 12:00","price":1261},{"date":"1397/11/18 12:30","price":1262},{"date":"1397/11/18 12:50","price":1264},{"date":"1397/11/18 13:00","price":1262},{"date":"1397/11/18 13:50","price":1264},{"date":"1397/11/18 14:00","price":1262},{"date":"1397/11/18 14:20","price":1261},{"date":"1397/11/18 15:00","price":1260},{"date":"1397/11/18 15:20","price":1259}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398