کمترین: 
156
بیشترین: 
156
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
156
زمان: 
11/18 11:20
قیمت افغانی امروز 18 بهمن 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 156 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":156}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398