کمترین: 
11614
بیشترین: 
11636
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11621
زمان: 
11/18 15:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 18 بهمن 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 11621 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":11626},{"date":"1397/11/18 11:40","price":11627},{"date":"1397/11/18 11:50","price":11636},{"date":"1397/11/18 12:00","price":11617},{"date":"1397/11/18 12:10","price":11618},{"date":"1397/11/18 12:20","price":11623},{"date":"1397/11/18 12:40","price":11625},{"date":"1397/11/18 12:50","price":11622},{"date":"1397/11/18 13:00","price":11617},{"date":"1397/11/18 13:10","price":11616},{"date":"1397/11/18 13:30","price":11617},{"date":"1397/11/18 13:40","price":11614},{"date":"1397/11/18 13:50","price":11616},{"date":"1397/11/18 14:00","price":11615},{"date":"1397/11/18 14:10","price":11617},{"date":"1397/11/18 14:30","price":11619},{"date":"1397/11/18 14:40","price":11616},{"date":"1397/11/18 14:50","price":11618},{"date":"1397/11/18 15:00","price":11623},{"date":"1397/11/18 15:20","price":11621}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398