کمترین: 
7862
بیشترین: 
7874
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7866
زمان: 
11/18 15:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 18 بهمن 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 18 بهمن 1397 , 7866 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":7864},{"date":"1397/11/18 11:30","price":7866},{"date":"1397/11/18 11:40","price":7863},{"date":"1397/11/18 11:50","price":7866},{"date":"1397/11/18 12:00","price":7862},{"date":"1397/11/18 12:10","price":7864},{"date":"1397/11/18 12:20","price":7866},{"date":"1397/11/18 12:30","price":7862},{"date":"1397/11/18 12:40","price":7869},{"date":"1397/11/18 13:00","price":7867},{"date":"1397/11/18 13:10","price":7869},{"date":"1397/11/18 13:20","price":7865},{"date":"1397/11/18 13:30","price":7863},{"date":"1397/11/18 13:50","price":7871},{"date":"1397/11/18 14:00","price":7870},{"date":"1397/11/18 14:10","price":7874},{"date":"1397/11/18 14:20","price":7872},{"date":"1397/11/18 14:30","price":7871},{"date":"1397/11/18 14:40","price":7873},{"date":"1397/11/18 14:50","price":7870},{"date":"1397/11/18 15:00","price":7869},{"date":"1397/11/18 15:10","price":7866}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398