کمترین: 
8263
بیشترین: 
8276
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8273
زمان: 
11/18 15:20
قیمت دلار استرالیا امروز 18 بهمن 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 18 بهمن 1397 , 8273 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":8270},{"date":"1397/11/18 11:30","price":8272},{"date":"1397/11/18 11:40","price":8270},{"date":"1397/11/18 11:50","price":8273},{"date":"1397/11/18 12:00","price":8265},{"date":"1397/11/18 12:10","price":8263},{"date":"1397/11/18 12:20","price":8265},{"date":"1397/11/18 12:30","price":8266},{"date":"1397/11/18 12:40","price":8269},{"date":"1397/11/18 13:00","price":8273},{"date":"1397/11/18 13:10","price":8270},{"date":"1397/11/18 13:20","price":8269},{"date":"1397/11/18 13:30","price":8266},{"date":"1397/11/18 13:40","price":8267},{"date":"1397/11/18 13:50","price":8273},{"date":"1397/11/18 14:10","price":8274},{"date":"1397/11/18 14:20","price":8271},{"date":"1397/11/18 14:30","price":8275},{"date":"1397/11/18 15:10","price":8276},{"date":"1397/11/18 15:20","price":8273}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398